top of page
fotka1.jpg

MUDr. Halina Valašíková

Lekárka estetickej  medicíny a imunológie v Čadci.

Po ukončení  Lekárskej  Fakulty v  Martine v r. 1990 začala svoju  lekársku  prax  na  internom  oddelení v Čadci.

 

Po atestácii prvého stupňa v r. 1997 absolvala niekoľkomesačnú   lekársku stáž v Hôspital Lariboisiére na Immunohematologickom oddelení v Paríži u prof. Drueta.

 

Po atestácii druhého stupňa  z  Lekárskej  imunológie sa zaoberá  vo  svojej  súkromnej  praxi imunlogickým aspektom  ochorení ako aj  alergickými  prejavmi a alergiami ako takými.

 

Od r. 2010 Svoje portfólio rozšíria  o štúdium prejavov starnutia, ktoré je nielen  problémom kože ,ale aj podkožných tkanív, svalov a dokonca aj  kostí.

 

Svoje poznatky nadobudnuté na mnohopočetných školeniach aplikuje v praxi tak, aby zmiernila podľa  požiadaviek  klientky spoločenské, osobné a psychologické dôsledky tohto.  procesu.

Pristupuje  ku  kientkám individuálne a s úctou.

onas.jpg
bottom of page