top of page

Obnovovanie

kontúr

Kontúry  tváre sú v  detstve , počas dospievaia a v  rannom dospelom  veku hladké, ostré a aj  bez makeupu viditeľné. Postupne  však  dochádza  k  ich akoby  rozostreniu. Je  to  vlyvom  gravitácie ako  aj  vplyvom  straty elastínových a  kolagénnych  vlákien. Tvár  dostáva  mdlý  výraz a  pôsobí  unavene.

Na  obnovenie  kontúr a  návrat  "sviežeho"  výrazu  tváre  požívame:  

-kyselinu  hyalúronovú

-kalciumhydroxiapatit

-mesonite

-3D kanylové  nite

Výber  ošetrenia  záleží  od  diagnostiky,  stupňa  postihnutia a želaného  efektu.Niekedy  teba použiť  viacero  z  uvedených  metód,  inokedy  stačí  jedna.

obnovovanie kontur.jpg
bottom of page